Kategorie výrobků
FILTRÁCIA

ZAJEČICKÁ HORKÁ

Najúčinnejšie preháňadlo
Používa sa v kúpeľníctve ako šetrné a účinné preháňadlo a očistná kúra. Od roku 1725 nahrádza epsomskú soľ. Prírodný zdroj horkej (epsomskej) soli. Zdroj horčíka a síranov na detoxikáciu a očistné kúry.
Bezlepkový výrobok Bezlepkový výrobok
Zelená - bez atestu
Celková váha výrobku:
500 ml

Dostupné: